BBAZ BBAZ

Onderwerpen

Stepped care model
Collaborative care
Assertive Comunity Treatment
Ketenzorg en samenwerking
Crisis

Werkwijze

Behandeling- en begeleiding geschieden zoveel mogelijk conform multidisciplinaire richtlijnen (www.ggzrichtlijnen.nl) en richtlijnen van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie. Behandeling en begeleiding geschieden middels onderstaande methodische modellen.


Stepped care model

Binnen stepped care krijgen alle patiënten in eerste instantie de kortste/minst intensieve behandeling aangeboden en alleen als dit onvoldoende resultaat oplevert, wordt overgegaan op een meer intensieve behandeling.

Terug naar bovenCollaborative care

Collaborative care betekent dat hulpverleners uit verschillende disciplines samenwerken om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk uit te voeren.

Terug naar bovenAssertive Comunity Treatment

Outreachende componenten van Assertive Comunity Treatment. Een ambulant team van professionals met verschillende achtergronden draagt gezamenlijk de zorg. De zorg vindt bij voorkeur plaats in de directe nabijheid van de woon- of verblijfplaats van de patiënt en draagt bij aan de behandeling van de patiënt. De psychosociale begeleiding wordt geboden door AWBZ instellingen Sentinelzorg en Suprazorg.

Terug naar bovenKetenzorg en samenwerking

Er zijn samenwerkingsverbanden met diverse instellingen in Amsterdam Zuidoost. De samenwerking met andere instellingen heeft als doelstelling het afstemmen van psychiatrische zorg aan patiënten. Er vindt voornamelijk afstemming plaats met huisartsen en 1e lijns zorgverleners (psychologen) in de wijk. In samenwerking met psychologen praktijk Cohen in Amsterdam Zuidoost is de ketenzorg georganiseerd. In het bijzonder wordt er met de verwijzende huisartsen afgestemd indien er problemen zijn op somatisch gebied, die van invloed kunnen zijn op de psychiatrische stoornis.

Verder is er een samenwerkingsverband met Sentinelzorg en Suprazorg. Beide AWBZ instellingen bieden psychosociale begeleiding. Indien nodig worden deze instellingen ingeschakeld.

Terug naar bovenCrisis

Een crisis wordt binnen de psychiatrie gedefinieerd als een toestand die binnen 24 uur een interventie behoeft. In het behandelplan kan worden opgenomen wat de patiënt kan doen als hij spoedeisende hulp nodig heeft.

Crisisinterventie begint bij het aanhoren van de patiënt, het inventariseren van de problematiek en samen met de patiënt nagaan wat nodig is om de tijd tot de volgende afspraak te overbruggen. Op indicatie kan een eerdere afspraak worden aangeboden. Indien dit geen effect heeft, kan worden verwezen naar de crisisdienst of een opname worden overeengekomen. Buiten kantooruren en bij afwezigheid van de psychiater kan de patiënt contact opnemen met de huisartsenpost, die indien nodig kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Terug naar boven

Adresgegevens

Behandel- en Begeleidingscentrum Amsterdam Zuidoost
Grubbehoeve 19
1103 GG Amsterdam
Tel. 020 4160203
Fax. 020 4161680

info@bbaz.nl
www.bbaz.nl

Aanmeldingsformulier

BBAZ Aanmeldingsformulier