BBAZ BBAZ

Klachtenregeling en vergoeding

Indien er een klacht is over een medewerker van BBAZ, dan kan dit gemeld en besproken worden met de psychiater. Indien er een klacht is over de psychiater, dan kan dit eerst met de psychiater worden besproken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan er schriftelijk een klacht worden ingediend bij onderstaande klachtencommissie.


Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest
Margreet Spreij, ambtelijk secretaris
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam


Tel. 020 7885140
Fax. 020 7885141
Email. klachtencie@ggzingeest.nl

Vergoeding

De zorg die BBAZ verleent, wordt bekostigd door de zorgverzekeraar. BBAZ heeft hiervoor contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Adresgegevens

Behandel- en Begeleidingscentrum Amsterdam Zuidoost
Grubbehoeve 19
1103 GG Amsterdam
Tel. 020 4160203
Fax. 020 4161680

info@bbaz.nl
www.bbaz.nl

Aanmeldingsformulier

BBAZ Aanmeldingsformulier