BBAZ BBAZ

Dossiergegevens

De bewaartermijn van medische dossiers bedraagt momenteel minimaal 15 jaar. In april 2010 heeft de KNMG geadviseerd niet tot vernietiging over te gaan van de dossiers die op dat moment ouder dan 15 jaar zijn. Het is wachten op een definitieve regeling van de bewaartermijn in de komende Wet Cliëntrechten Zorg (WCZ). Naar verwachting zal dit 20 jaar zijn of zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verlenen van goede zorg.


De hulpverleners van BBAZ hebben een beroepsgeheim en zijn in juridische zin geheimhouders.


De verwijzer zal informatie over de diagnose, het behandelplan, het verloop van de behandeling en de beëindiging van de behandeling ontvangen. Deze informatie wordt echter niet verstrekt wanneer de patiënt hiertegen nadrukkelijk bezwaar maakt.


De hulpverleners binnen BBAZ houden van de behandeling een dossier bij. Informatie aan derden, zoals de arbodienst of een medisch adviseur, wordt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de patiënt verstrekt.


Vanwege de nieuwe Zorgverzekeringswet (nZW) is het verplicht gepseudonomiseerde gegevens te verstrekken aan het DIS (DBC Informatie Systeem). Dit systeem staat ter beschikking aan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Aan de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).


Opvragen van informatie over voorgaande behandelingen

Op indicatie kan het opvragen van gegevens nodig zijn. In ieder geval is daarvoor schriftelijke toestemming van de patiënt nodig. De patiënt kan op grond van de WGBO er zelf zorg voor dragen.

Adresgegevens

Behandel- en Begeleidingscentrum Amsterdam Zuidoost
Grubbehoeve 19
1103 GG Amsterdam
Tel. 020 4160203
Fax. 020 4161680

info@bbaz.nl
www.bbaz.nl

Aanmeldingsformulier

BBAZ Aanmeldingsformulier