BBAZ BBAZ

Aanmelding en verwijzing

Patiënten kunnen worden verwezen door de huisarts of de bedrijfsarts. De aanmelding kan telefonisch, via fax of per e-mail plaatsvinden. Onze norm is dat er binnen vijf werkdagen op een aanmelding wordt gereageerd. Bij de aanmelding gaat het erom een indruk te krijgen van de toestand waarin de patiënt zich bevindt en te bepalen of de patiënt bij BBAZ de nodige zorg kan verkrijgen. Indien dit niet het geval is, zal de patiënt middels een gesprek advies krijgen over alternatieve mogelijkheden. In principe wordt een patiënt binnen 7 werkdagen uitgenodigd voor een intakegesprek. Indien er niet binnen 7 werkdagen een intake kan plaatsvinden, dan wordt de patiënt verwezen naar een andere psychiatriepraktijk of naar de zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar van de patiënt. Mocht het zo zijn dat de patiënt nadrukkelijk wil wachten, dan zal de afspraak bij de psychiater binnen drie weken plaatsvinden, zodat de intakefase aanvang kan nemen. Momenteel hanteert BBAZ geen wachtlijst.


In maximaal drie intake gesprekken wordt een behandelplan opgesteld en overeengekomen. Vervolgens zal er een brief naar de huisarts worden verstuurd. Een behandelplan wordt minstens 1 maal per jaar geëvalueerd.


Het kan ook voorkomen dat na de intake de patiënt wordt verwezen naar een andere GGZ instelling, een eerste lijnpsycholoog of naar de huisarts.


Download hier uw verwijsbrief.

Adresgegevens

Behandel- en Begeleidingscentrum Amsterdam Zuidoost
Grubbehoeve 19
1103 GG Amsterdam
Tel. 020 4160203
Fax. 020 4161680

info@bbaz.nl
www.bbaz.nl

Aanmeldingsformulier

BBAZ Aanmeldingsformulier