BBAZ BBAZ

Behandel- en Begeleidingscentrum

Amsterdam Zuidoost

Behandel- en Begeleidingscentrum Amsterdam Zuidoost biedt specialistische, ambulante, geestelijke gezondheidszorg.


Behandeling en begeleiding wordt geboden door een multidisciplinair team conform multidisciplinaire richtlijnen. Het behandelteam bestaat uit een psychiater, GZ-psycholoog, twee basispsychologen en maatschappelijk werker/systeemtherapeut.


BBAZ is midden in een woonwijk gevestigd, in woonflat Grubbehoeve, te Amsterdam Zuidoost. Dit brengt met zich mee dat wij voor een deel te maken hebben met een doelgroep, die woonachtig is in dit stadsdeel. De psychiatrische problematiek is bij onze patiënten complex waarbij multidisciplinair behandelen noodzakelijk is.


Binnen BBAZ is de psychiater eindverantwoordelijk voor de zorg. De psychiater is een medisch (behandel)specialist, die de biologische, psychologische en sociale factoren bestudeert. Deze factoren leiden in onderlinge samenhang tot psychiatrische stoornissen en houden deze in stand. Na bestudering van de verschillende factoren wordt een diagnose gesteld en een behandelplan opgemaakt om de genoemde factoren te beïnvloeden. Het doel hiervan is om de stoornis op te heffen, te doen verminderen of om te voorkomen dat verergering van de stoornis optreedt.


BBAZ neemt deel aan het GGZ overleg Amsterdam en is verbonden aan VVPAO (Vereniging van Vrijgevestigde psychiaters in Amsterdam en Omstreken). BBAZ Psychiatrie heeft de AGB code 03-073079.

Adresgegevens

Behandel- en Begeleidingscentrum Amsterdam Zuidoost
Grubbehoeve 19
1103 GG Amsterdam
Tel. 020 4160203
Fax. 020 4161680

info@bbaz.nl
www.bbaz.nl

Aanmeldingsformulier

BBAZ Aanmeldingsformulier